Prečo práve my?

 • rozsiahle skúsenosti
 • okamžitý zásah
 • individuálny prístup
 • profesionalita, serióznosť
 • a spoľahlivosť našich pracovníkov
 • najmodernejšia technológia
 • prijateľné ceny

KanálServis – Váš spoľahlivý partner
24 hodín denne.

TV monitoring

Na zistenie stavu Vašej kanalizácie, je Vám taktiež k dispozícii naša služba TV monitoring kanalizácie. Pomocou najmodernejšej technológie na trhu akou sú špeciálne kamery zmonitorujeme vašu kanalizáciu, analyzujeme možné škody a pripravíme pre vás DVD záznam.

TV monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob ako zistiť prípadné škody na potrubí. Zistime a vyhodnotíme príčinu porúch, bez nutnosti ochromenia celej infraštruktúry budovy.

Najčastejšie príčiny využitia kamerového systému

 • Zistenie príčiny upchatia kanalizácie
 • opakované upchávanie kanalizácie
 • Monitoring súčasného stavu kanalizácie (napríklad pred rekonštrukciou podláh)
 • zápach v objekte
 • prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
 • preberanie kanalizácie po výstavbe
 • vlhnutie stien
 • zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
 • kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
 • zisťovanie trasy kanalizácie v súčinnosti s trasovaním zariadením
 • vyhľadanie kolien kanalizácie, revíznych šácht a ďalších prvkov na kanalizácii.
 • Zisťovanie spádu kanalizácie
 • Zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí

Ponuka služieb:
?>